Ανώτερα Θεωρητικά

Τα Ανώτερα Θεωρητικά είναι ο κορμός στην μουσική καλλιέργεια και εκπαίδευση και διδάσκονται σε ατομικά μαθήματα. Οι ενδιαφερόμενοι για σπουδές Ανώτερων Θεωρητικών πρέπει να γνωρίζουν την βασική θεωρία και να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το Γ’ έτος σολφέζ το Α’ έτος υποχρεωτικής Αρμονίας και το Δ’ έτος Σολφέζ με βαθμό λίαν καλώς.

Τμήματα Ανώτερων Θεωρητικών: Ωδική, Αρμονία, Αντίστιξη, Ενοργάνωση πνευστών οργάνων, Φυγή και Σύνθεση.

Ωδική Στη τάξη αυτή ο σπουδαστής διδάσκεται κυρίως την παιδαγωγική της διδασκαλίας της μουσικής, ειδικότερα για τα σχολεία γενικής παιδείας, με βασικά μαθήματα την αρμονία, το πιάνο και την ανάλυση μουσικών κειμένων.

Οι υποψήφιοι σπουδαστές που κατέχουν Πτυχίο Ειδικού Αρμονίας μπορούν να εγγραφούν απευθείας στο Α’ έτος Ωδικής ή κατόπιν Κατατακτηρίων εξετάσεων στο Β’ έτος.
Οι υποψήφιοι σπουδαστές οι οποίοι δεν κατέχουν Πτυχίο Ειδικού Αρμονίας μπορούν να εγγραφούν στο Α’ έτος Ωδικής κατόπιν Κατατακτηρίων εξετάσεων.

Διάρκεια σπουδών: 2 έως 4 έτη
Υποχρεωτικά μαθήματα:
Πιάνο (επίπεδο Α’ Μέσης σχολής)
Ιστορία (2 έτη)
Μορφολογία (1 έτος)
Σολφέζ (4 τάξεις)
Αρμονίας(1 έτος)
Πρακτικό Διδασκαλείο