Έγχορδα

Όλα τα έγχορδα ανήκουν στην επαγγελματική Σχολή και είναι αναγνωρισμένα από το κράτος σύμφωνα με το Β.Δ. της 11.11.57(ΦΕΚ 229/Α/57) « Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης» του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι σπουδαστές εγχόρδων του Ωδείου Αναγέννηση έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στην Ορχήστρα Αναγέννηση από το Α’ έτος Μέσης σχολής έως την αποπεράτωση των σπουδών τους.

Λειτουργούν οι εξής σχολές:

 • Βιολί
  Επίπεδα Σπουδών:
  Προκαταρκτική σχολή 2 έως 4 έτη
  Κατωτέρα σχολή 3 έως 6 έτη
  Μέση σχολή 3 έως 6 έτη
  Ανωτέρα σχολή 3 ή 4 έως 6 έτη
 • Βιόλα / Βιολοντσέλο
  Επίπεδα Σπουδών:
  Προκαταρκτική σχολή 2 έως 4 έτη
  Κατωτέρα σχολή 2 έως 4 έτη
  Μέση σχολή 3 έως 6 έτη
  Βιόλα Ανωτέρα σχολή 3 έτη για πτυχίο και 4 έτη για δίπλωμα
  Βιολοντσέλο Ανωτέρα σχολή 3 έτη
 • Κοντραμπάσο ή Βαθύχορδο.
  Επίπεδα Σπουδών:
  Προκαταρκτική σχολή 1 έως 2 έτη
  Κατωτέρα σχολή 1 έως 2 έτη
  Μέση σχολή 2 έως 4 έτη
  Ανωτέρα σχολή 3 έως 6 έτη.

Για ιδιαίτερα ταλαντούχους μαθητές ή για όσους έχουν κάνει ιδιαίτερα μαθήματα, τα έτη σπουδών μπορούν να ελαττωθούν κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων.

Υποχρεωτικά Μαθήματα για όλες τις σχολές εγχόρδων:
Θεωρία 3 τάξεις
Αρμονία 3 τάξεις
Σολφέζ 5 τάξεις
Μουσική Δωματίου 3 έτη (ξεκινάει από το Γ’ έτος μέσης ή το Α’ έτος ανωτέρας).
Ιστορία Μουσικής 2 έτη
Πιάνο Επίπεδο Α’ Μέσης σχολής Πρίμα Βίστα 2 έτη (εκ πρώτης όψης ανάγνωση)
Μορφολογία 1 έτος Ορχήστρα Από το Α’ έτος Μέσης σχολής έως την αποπεράτωση των σπουδών
Πρακτικό διδασκαλίας 1 – 2 έτη (ξεκινά από το Α΄ έτος Ανωτέρας)