Πνευστά

Tα πνευστά ανήκουν στην επαγγελματική Σχολή και είναι αναγνωρισμένα από το κράτος σύμφωνα με το Β.Δ. της 11.11.57(ΦΕΚ 229/Α/57) « Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης» και του ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85303 (ΦΕΚ 1913/14-9-2007) του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι σπουδαστές Πνευστών του Ωδείου Αναγέννηση έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στην Ορχήστρα Αναγέννηση από το Α’ έτος Μέσης σχολής έως την αποπεράτωση των σπουδών τους. Λειτουργούν οι εξής σχολές: Xάλκινα Πνευστά Τρομπέτα Κόρνο Τρομπόνι Τούμπα Ξύλινα Πνευστά Φλάουτο Φλάουτο με Ράμφος ** Όμποε Kλαρινέτο Φαγκότο Σαξόφωνο **ΦΛΑΟΥΤΟ ΜΕ ΡΑΜΦΟΣ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού αλλά και σπουδαστές που επιθυμούν να ασχοληθούν με φλάουτα με ράμφος.

1. Για παιδιά Δημοτικού : Ολιγομελές τμήμα διδασκαλίας των βασικών τεχνικών αναπνοής πνευστών οργάνων, εκμάθηση ανάγνωσης μουσικής παρτιτούρας για πνευστά, μικρά σύνολα με στόχο την επαφή με την έννοια της μουσικής δωματίου.

2. Ατομικό μάθημα για σπουδαστές : ρεπερτόριο του φλάουτου (ειδικά του alto) για προχωρημένους σπουδαστές. Εξειδίκευση στην οργανική μουσική του Μεσαίωνα και στην πολυφωνική μουσική της Αναγέννησης.
Επίπεδα Σπουδών: -> Φλάουτο, Κλαρινέτο, Κόρνο, Σαξόφωνο Προκαταρκτική Σχολή 1 έως 2 έτη Κατωτέρα Σχολή 2 έως 4 έτη Μέση Σχολή 2 έως 4 έτη Ανωτέρα Σχολή 3 έως 4 έτη
Για ιδιαίτερα ταλαντούχους μαθητές ή για όσους έχουν κάνει ιδιαίτερα μαθήματα, τα έτη σπουδών μπορούν να ελαττωθούν κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων. Επίπεδα Σπουδών – > Όμποε, Φαγκότο, Τρομπέτα, Τρομπόνι, Τούμπα Προκαταρκτική Σχολή 1 έως 2 έτη Κατωτέρα Σχολή 1 έως 2 έτη Μέση Σχολή 2 έως 4 έτη Ανωτέρα Σχολή 3 έως 6 έτη Για ιδιαίτερα ταλαντούχους μαθητές ή για όσους έχουν κάνει ιδιαίτερα μαθήματα, τα έτη σπουδών μπορούν να ελαττωθούν κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων. Υποχρεωτικά Μαθήματα για όλες τις σχολές πνευστών, εκτός σαξοφώνου: Θεωρία 3 τάξεις Αρμονία 3 τάξεις Σολφέζ 5 τάξεις Μουσική Δωματίου 2 έτη (ξεκινά από το Γ’ έτος μέσης ή το Α’ έτος ανωτέρας) Ιστορία Μουσικής 2 έτη Πρίμα Βίστα 1 έτος (εκ πρώτης όψης ανάγνωση) Πρακτικό διδασκαλίας 1 έτος (ξεκινά από το Α’ έτος Ανωτέρας) Πιάνο Επίπεδο Β’ Κατωτέρας σχολής Ορχήστρα Από το Α’ έτος Μέσης σχολής έως την αποπεράτωση των σπουδών Μεταφορά Πνευστών Οργάνων 1 έτος Υποχρεωτικά Μαθήματα για την σχολή Σαξοφώνου Θεωρία 3 τάξεις Αρμονία 3 τάξεις Σολφέζ 5 τάξεις Μουσική Δωματίου 2 έτη (ξεκινά από το Γ’ έτος Μέσης ή Α’ έτος Ανωτέρας) Ιστορία Μουσικής 2 έτη Πρίμα Βίστα 1 έτος (εκ πρώτης όψης ανάγνωση) Μορφολογία 1 έτος Πρακτικό διδασκαλίας 1 έτος (ξεκινά από το Α΄έτος Ανωτέρας) Πιάνο Επίπεδο Β’ Κατωτέρας σχολής Μεταφορά Πνευστών Οργάνων 1 έτος