Τμήμα Ωδικής

Εγγράφονται μαθητές μετά το 1ο έτος υποχρεωτικής αρμονίας και Δ έτος Σολφέζ με βαθμό λίαν καλώς.

Οι υποψήφιοι σπουδαστές που κατέχουν Πτυχίο Ειδικού Αρμονίας μπορούν να εγγραφούν απευθείας στο Α’ έτος Ωδικής ή κατόπιν Κατατακτηρίων εξετάσεων στο Β’ έτος.
Οι υποψήφιοι σπουδαστές οι οποίοι δεν κατέχουν Πτυχίο Ειδικού Αρμονίας μπορούν να εγγραφούν στο Α’ έτος Ωδικής κατόπιν Κατατακτηρίων εξετάσεων.
Η φοίτηση 2 έως 3 έτη. Στη τάξη αυτή ο σπουδαστής διδάσκεται κυρίως την παιδαγωγική της διδασκαλίας της μουσικής, ειδικότερα για τα σχολεία γενικής παιδείας.

Υποχρεωτικά μαθήματα:
1. Αρμονία
2. Πιάνο
3. Ιστορία της μουσικής
4. Στοιχεία μορφολογίας
5. Πρακτική στη διδασκαλία.
Προαιρετικά βιολί ή 1 πνευστό όργανο.