Αλεξία Γεωργουλοπούλου

Καθηγήτρια Μονόσκαλου και Δίσκαλου αρμονίου( electronic Keyboard electronic organ ) ( Yamaha music foundation). Είναι Πτυχιούχος Πιάνου, Αρμονίας και Αντίστιξης. Eπίσης διδάσκει όλα τα GRADE του L.C.M. (London College of Music) Στο Ωδείο Αναγέννηση διδάσκει από το 2003.