Σχολικό Έτος 2012-2013

  theokradmin   Nov 11, 2016   Blog, Απόφοιτοι   Comments Off on Σχολικό Έτος 2012-2013

1.ΒΛΑΓΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του Νικολάου Πτυχίο Πιάνου ΑΡΙΣΤΑ
2. ΔΑΠΟΝΤΕ ΔΑΝΑΗ του Θεοδώρου Βεβαίωση Μονόσκαλου Αρμονίου ΑΡΙΣΤΑ
3.ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αλέξανδρου Δίπλωμα Σύνθεσης ΑΡΙΣΤΑ
4.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Αντωνίου Πτυχίο Πιάνου ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ
5.ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΩΝΑ του Λάμπρου Πτυχίο Αρμονίας ΑΡΙΣΤΑ
6.ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΩΝΑ του Λάμπρου Πτυχίο Πιάνου ΑΡΙΣΤΑ
7.ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Αντωνίου Δίπλωμα Βιολιού ΑΡΙΣΤΑ
8.ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του Κωνσταντίνου Πτυχίο Πιάνου ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ
9.ΧΩΜΑΤΣΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Κωνσταντίνου Δίπλωμα Πιάνου ΑΡΙΣΤΑ ΜΕ Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
10.VOLSKA IRYNA του Vasil Δίπλωμα Πιάνου ΑΡΙΣΤΑ

Comments are closed.