Διεύθυνση Χορωδίας

Η σχολή λειτουργεί από το σχολικό έτος 2007-2008 σύμφωνα με την υπ’αριθμόν ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85301 (ΦΕΚ 1913/14-9-2007) απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού. Στη σχολή αυτή ο σπουδαστής διδάσκεται πώς να Διευθύνει Χορωδιακά έργα από όλες τις εποχές (μεσαίωνα, αναγέννηση, μπαρόκ, κλασική, ρομαντική, σύγχρονη). Για να εγγραφεί ο υποψήφιος σπουδαστής στο Α’ έτος Διεύθυνσης Χορωδίας πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Αντίστιξης και να έχει ολοκληρώσει το Α’ έτος Ανωτέρας σχολής Πιάνου.

Επίσης έχει την δυνατότητα να εγγραφεί στο Δ’ έτος Διεύθυνσης Χορωδίας κατόπιν Κατατακτηρίων Εξετάσεων. Διάρκεια σπουδών: 5 έτη Υποχρεωτικά μαθήματα: Παίξιμο χορωδιακής παρτιτούρας στο πιάνο, Ειδικό Σολφέζ − Dictee Μουσική ανάλυση Ιστορία χορωδιακής μουσικής και όπερας Πιάνο Φωνητική διαπαιδαγώγηση Πρακτική Διεύθυνση χορωδίας Διεύθυνση ορχήστρας ή οργανικών μουσικών συνόλων Χορωδιακή φωνητική αγωγή Στοιχεία φούγκας Στοιχεία ενορχήστρωσης Μεταγραφή για χορωδία Ορθή προφορά ξένων κειμένων