Κρουστά όργανα

Τα κρουστά όργανα ανήκουν στην επαγγελματική σχολή και είναι αναγνωρισμένα από το κράτος σύμφωνα με την υπ’αριθμόν ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33990 (ΦΕΚ 500/16-9-1987) απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού. Προϋπόθεση για να γίνει δεκτός σπουδαστής στο τμήμα κρουστών πρέπει να έχει σωστή μουσική ακοή και να μην υπερβαίνει το 24ο έτος της ηλικίας του.

Οι σπουδαστές κρουστών του Ωδείου Αναγέννηση έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στην Ορχήστρα Αναγέννηση από το Α’ έτος Μέσης σχολής έως την αποπεράτωση των σπουδών τους.
Επίπεδα Σπουδών:
Προκαταρκτική Σχολή 1 έως 2 έτη
Κατωτέρα Σχολή 1 έως 2 έτη
Μέση Σχολή 2 έως 4 έτη
Ανωτέρα Σχολή 2 έως 6 έτη.

Για ιδιαίτερα ταλαντούχους μαθητές ή για όσους έχουν κάνει ιδιαίτερα μαθήματα, τα έτη σπουδών μπορούν να ελαττωθούν κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων.
Υποχρεωτικά Μαθήματα:
Θεωρία 3 τάξεις
Σολφέζ 3 τάξεις
Μουσική Δωματίου 2 έτη
Ιστορία Μουσικής 2 έτη
Μορφολογία 1 έτος
Οργανογνωσία 1 έτος
Πρακτικό διδασκαλίας 1 έτος
Πιάνο Επίπεδο Γ’ Κατωτέρας σχολής Ορχήστρα ή σύνολο μουσικών οργάνων 2 έτη
Εκγύμναση στο χειρισμό όλων των κρουστών οργάνων (Ομαδικές ασκήσεις με έγχορδα ή πνευστά όργανα, εκγύμναση στα τύμπανα ορχήστρας αφορά κάσσα-πιατίνια-ταμπούρο) 1 έτος