Σχολή Δραματικής Τέχνης

Για να γίνει δεκτός ο σπουδαστής πρέπει να έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του.
Δικαιούνται και οι σπουδαστές Μονωδίας από το Α’ έτος Ανωτέρας να γραφτούν στη σχολή Μελοδραματικής.

Επίπεδα Σπουδών:
Kατωτέρα-Μέση-Ανωτέρα από 1 έτος το κάθε επίπεδο.

Υποχρεωτικά μαθήματα:
1) Ιστορία Θεάτρου
2) Ιστορία Λογοτεχνίας
3) Δραματολογία
4) Ενδυματολογία
5) Διασκευή Προσώπου
6) Γυμναστική κ’ Χορός.