Oρχήστρα Orff

Oρχήστρα Orff

Η ορχήστρα μελωδικών και ιδιόφωνων κρουστών, είναι ένα μουσικό σύνολο το οποίο αποτελείται απο παιδιά Δημοτικού, με ή χωρίς ιδιαίτερες μουσικές γνώσεις.

Read more