Μουσική για Παιδιά

3-8 χρονών
Οι συγκλίνουσες απόψεις των ειδικών παιδαγωγών και ερευνητών της μάθησης, τονίζουν ιδιαίτερα τη σημασία της προσχολικής αγωγής και την ανάγκη για δομημένη και σωστά προγραμματισμένη εκπαίδευση του παιδιού της προσχολικής ηλικίας, τα οποία επηρεάζουν την διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου.

Ειδικά η μουσική στην προσχολική αλλά και την πρώιμη σχολική ηλικία βοηθά όχι μόνο στην καλλιέργεια της αισθητικής αντίληψης του παιδιού, αλλά και στην ψυχοκινητική, γνωστική και συναισθηματική του ανάπτυξη.

Οι προσεγγίσεις σημαντικών μουσικοπαιδαγωγών και συνθετών του αιώνα μας (ORFF, Dalcrozve, Kodally) αλλά και πιο σύγχρονων τάσεων, περιλαμβάνουν πληθώρα προτεινόμενων δραστηριοτήτων οι οποίες στοχεύουν σε μια συστηματική και ολοκληρωμένη διδασκαλία της μουσικής με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο.

Σύστημα Μουσικοκινητικής Αγωγής και Μουσικής Προπαιδείας

Σύστημα Μουσικοκινητικής Αγωγής και Μουσικής Προπαιδείας

Το μάθημα της μουσικοκινητικής αφορά παιδιά προσχολικής ηλικίας από 3.5 – 6 ετών.

Oρχήστρα Orff

Oρχήστρα Orff

Η ορχήστρα μελωδικών και ιδιόφωνων κρουστών, είναι ένα μουσικό σύνολο το οποίο αποτελείται απο παιδιά Δημοτικού, με ή χωρίς ιδιαίτερες μουσικές...