Πιάνο

Το πιάνο ανήκει στην επαγγελματική σχολή και είναι αναγνωρισμένο από το κράτος σύμφωνα με το Β.Δ. της 11.11.57(ΦΕΚ 229/Α/57) « Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης» του Υπουργείου Πολιτισμού. Επίπεδα Σπουδών Προκαταρκτική Σχολή 2 έως 4 έτη Κατωτέρα Σχολή 3 έως 6 έτη Μέση Σχολή 3 έως 6 έτη Ανωτέρα Σχολή 3 ή 4 έως 6 έτη Για ιδιαίτερα ταλαντούχους μαθητές ή για όσους έχουν κάνει ιδιαίτερα μαθήματα, τα έτη σπουδών μπορούν να ελαττωθούν κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων.

Υποχρεωτικά Μαθήματα: Θεωρία 3 τάξεις Αρμονία 3 τάξεις Σολφέζ 5 τάξεις Μουσική Δωματίου 3 έτη (ξεκινά από το Γ’ έτος Μέσης ή το Α’ έτος Ανωτέρας) Ιστορία Μουσικής 2 έτη Πρίμα Βίστα 2 έτη (εκ πρώτης όψης ανάγνωση) Μορφολογία 1 έτος Πρακτικό διδασκαλίας 1 – 2 έτη (ξεκινά από το Α’ έτος Ανωτέρας ) Χορωδία 3 έτη