Τμήματα

Όλα τα Τμήματα
Κλασικό

Κλασικό

Οι σπουδές Κλασικής Μουσικής του Ωδείου Αναγέννηση έχουν διαρθρωθεί με γνώμονα την πλήρη κατάρτιση και την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης...

Σύγχρονο

Σύγχρονο

Τα προγράμματα σπουδών είναι οργανωμένα και λειτουργούν βάσει Πανεπιστημιακών Μουσικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού εξασφαλίζοντας την ποιότητα και το...

Παραδοσιακό

Παραδοσιακό

Από τους πανάρχαιους χρόνους ο άνθρωπος δημιουργεί ήχους χρησιμοποιώντας το ίδιο του το σώμα ή διάφορα υλικά από το περιβάλλον, αυτούσια ή...

Βυζαντινή Μουσική

Βυζαντινή Μουσική

Η Βυζαντινή Μουσική είναι η μουσική της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Στο Βυζάντιο, ως λογική συνέχεια της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και του...

Μουσική για Παιδιά

Μουσική για Παιδιά

Οι συγκλίνουσες απόψεις των ειδικών παιδαγωγών και ερευνητών της μάθησης, τονίζουν ιδιαίτερα τη σημασία της προσχολικής αγωγής και την ανάγκη για...

Δήμος Καραμάργιος

Καταπληκτικό Ωδείο , μοναδικοί άνθρωποι , δάσκαλοι , καλλιτέχνες .Περήφανος που τους γνωρίζω !

Δήμος Καραμάργιος