Αντίστιξη

Στη σχολή αυτή ο σπουδαστής διδάσκεται να δημιουργεί την ιδιαίτερη αντιστικτική γραφή που είναι η ταυτόχρονη συνήχηση ανεξάρτητων μελωδικών γραμμών και εξασκείται στις διάφορες μορφές της, όπως τετράφωνη αντιστικτική επεξεργασία, σύνθεση οχτάφωνης διπλής χορωδίας, κανόνων, χορικών κ.α.

Εγγράφονται οι πτυχιούχοι Αρμονίας με βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς.

Διάρκεια σπουδών: 2 έως 4 έτη
Υποχρεωτικά μαθήματα:
1. Πιάνο (έως Β’ Μέσης )
2. Ιστορία μουσικής
3. Μορφολογία
4. Οργανογνωσία
5. Πρακτική στη διδασκαλία