Ειδικό Αρμονίας

Εγγράφονται οι πτυχιούχοι του τμήματος ωδικής ή με κατατακτήριες εξετάσεις μέχρι Β’ έτος ειδικού αρμονίας

Στη σχολή αυτή ο σπουδαστής διδάσκεται αναλυτικά την αρμονία, αναπτύσσοντας ικανότητες να δημιουργεί τετράφωνη εναρμόνιση μελωδιών και εναρμόνιση εκ πρώτης όψεως στο πιάνο.
Οι υποψήφιοι σπουδαστές που κατέχουν Πτυχίο Ωδικής μπορούν να εγγραφούν απευθείας στο Α’ έτος Ειδικού Αρμονίας ή κατόπιν Κατατακτηρίων Εξετάσεων στο Γ’ έτος.

Οι υποψήφιοι σπουδαστές οι οποίοι δεν κατέχουν Πτυχίο Ωδικής μπορούν να εγγραφούν στο Ειδικό Αρμονίας κατόπιν Κατατακτηρίων εξετάσεων στο Α’ ή στο Β’ έτος ανάλογα με την προετοιμασία τους.

Διάρκεια σπουδών: 3 έως 6 έτη

Υποχρεωτικά μαθήματα:
1. Σολφέζ μέχρι 5η τάξη
2. Πιάνο Α’ έτος Μέσης
3. Γνώσεις απλής αντίστιξης
4. Ιστορία μουσικής
5. Χορωδία
6. Πρακτική στη διδασκαλία.