Ενοργάνωση Πνευστών Οργάνων (Πτυχίο Διεύθυνσης Μπάντας)

Στη σχολή αυτή ο σπουδαστής διδάσκεται τον τρόπο γραφής για όλα τα Πνευστά όργανα δημιουργώντας διάφορους συνδυασμούς σε δοσμένη μελωδία και κυρίως την γραφή για μπάντα την οποία μαθαίνει και να την διευθύνει.

Εγγράφονται σπουδαστές που έχουν τελειώσει τουλάχιστον το 2ο έτος αρμονίας κι έχουν τα ανάλογα μουσικά προσόντα.

Οι υποψήφιοι σπουδαστές οι οποίοι δεν κατέχουν Πτυχίο Ειδικού Αρμονίας μπορούν να εγγραφούν στο Α’ έτος Ενοργάνωσης Πνευστών Οργάνων κατόπιν Κατατακτηρίων εξετάσεων.

Διάρκεια σπουδών: 2 έως 4 έτη
Υποχρεωτικά μαθήματα:
1. Αρμονία μέχρι Γ’ έτος
2. Πιάνο
3. Ιστορία της μουσικής
4. Διεύθυνση μπάντας
5. Μορφολογία
6. Χορωδία
7. Πρακτική στη διδασκαλία.