Φυγής-Φούγκα

Στη σχολή αυτή ο σπουδαστής διδάσκεται την σύνθεση της φούγκας η οποία είναι η ανώτατη μορφή της αντίστιξης που βασίζεται στην μίμηση, καθώς και την κλασική ενορχήστρωση σε πλήρη μορφή ορχήστρας.

Εγγράφονται οι σπουδαστές με πτυχίο αντίστιξης με βαθμό λίαν καλώς.

Διάρκεια σπουδών: 2 έως 3 έτη
Υποχρεωτικά μαθήματα:
1. Πιάνο έως 3ο έτος Μέσης
2. Ιστορία της μουσικής
3. Ενορχήστρωση.