Μονωδία

Mονωδία Ανήκει στην επαγγελματική σχολή και είναι αναγνωρισμένη από το κράτος σύμφωνα με το Β.Δ. της 11.11.57(ΦΕΚ 229/Α/57) «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης» του Υπουργείου Πολιτισμού.
Για να γίνει δεκτός ο σπουδαστής-στρια στη σχολή Μονωδίας πρέπει να έχει φωνητικά προσόντα και να έχει συμπληρώσει βάση άρθρου 12 η σπουδάστρια το 16ο έτος της ηλικίας της και ο σπουδαστής το 17ο έτος της ηλικίας του.

Επίπεδα Σπουδών.

Προκαταρκτική Σχολή 1 έως 2 έτη
Κατωτέρα Σχολή 2 έως 4 έτη
Μέση Σχολή 2 έως 4 έτη
Ανωτέρα Σχολή 3 έως 6 έτη

Για ιδιαίτερα ταλαντούχους μαθητές ή για όσους έχουν κάνει ιδιαίτερα μαθήματα, τα έτη σπουδών μπορούν να ελαττωθούν κατόπιν κατατακτήριων εξετάσεων.

Υποχρεωτικά Μαθήματα:
Θεωρία 3 τάξεις
Αρμονία 3 τάξεις
Σολφέζ 5 τάξεις
Ιστορία Μουσικής 2 έτη
Μορφολογία 1 έτος
Πιάνο Επίπεδο Α’ Μέσης σχολής Πρίμα Βίστα 2 έτη (εκ πρώτης όψης ανάγνωση) Ορθή Προφορά Ξένων Κειμένων

Μελοδραματική 3 έτη (ξεκινά απ’το 3ο έτος μέσης ή το 1ο έτος ανωτέρας)
Πρακτικό διδασκαλίας 2 έτη (ξεκινά από το Α΄έτος Ανωτέρας)
Χορωδία από τη Μέση σχολή έως την ολοκλήρωση των σπουδών Μονωδίας
Οι υποψήφιοι για δίπλωμα Μονωδίας εξετάζονται υποχρεωτικώς από μνήμης με πρόγραμμα από 10-16 κομμάτια διαφορετικών εποχών.