Προετοιμασία για Εισαγωγή στο Τμήμα Μουσικολογίας των Α.Ε.Ι.

Ο ρόλος αυτής του τμήματος είναι να συμβάλλει στην προετοιμασία εκείνων που θέλουν να εισαχθούν στα τμήματα μουσικών σπουδών των Ελληνικών Πανεπιστημίων, δίνοντας έμφαση στα μαθήματα Αρμονίας, Ακουστικών, Dictee, προετοιμάζοντας έτσι τους σπουδαστές τους στην ύλη που απαιτεί το πρόγραμμα των Πανελληνίων εξετάσεων.

Το μάθημα είναι ατομικό ή ομαδικό έως 4 μαθητές.