Θεωρητικά

Τα τμήματα της σύγχρονης θεωρίας είναι από μόνα του μια σχολή αυτόνομη. Είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της σύγχρονης μουσικής και αφορούν όλους τους σπουδαστές που ασχολούνται με την σύγχρονη μουσική και όχι μόνο. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικά και απαραίτητα για κάθε σπουδαστή και για αυτό το λόγο δίνουμε έμφαση ώστε ο σπουδαστής να αντιληφθεί την σημαντικότητα τους και να εμβαθύνει σε αυτά μέσα από μια διαδικασία ωρίμανσης της μουσικής του αισθητικής… Ο τρόπος που προσεγγίζονται τα θεωρητικά στα τμήματα αυτά δεν είναι διαφορετικός κατά βάση με την θεωρία της κλασικής μουσικής. Ο σπουδαστής διδάσκεται την σύγχρονη σημειογραφία και ανάλυση της μοντέρνας μουσικής ώστε η γνώση των θεωρητικών να είναι πιο χρήσιμη σε πρακτικό επίπεδο και να δίνεται άμεσα η δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των μουσικών.

Η δομή των μαθημάτων και η ύλη διδασκαλίας καθορίζεται μέσα από την επίσημη βιβλιογραφία έγκυρων Πανεπιστήμιων του εξωτερικού. Κάθε σπουδαστής που συμμετέχει στο σύστημα εξετάσεων του London College of Music έχει την δυνατότητα να κατοχυρώνει το επίπεδο σπουδών του στα θεωρητικά έχοντας έτσι επιπλέον μόρια για την παράλληλη εξέλιξή του στο όργανο που σπουδάζει και τον ενδιαφέρει να αποκτήσει τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών ή δίπλωμα. Διάρκεια Φοίτησης: 3 έως 4 έτη Υποχρεωτικά Μαθήματα Θεωρία (3 έτη) Ear Training (3 έτη) Ιστορία Μουσικής (3 έτη) Μουσικά Σύνολα (3 έτη) Ρυθμικά Σύνολα (1 έτος) Πιάνο (2 έτη) Music Technology (1 έτος) Αυτοσχεδιασμός (1 έτος) Χορωδία (1 έτος) Ενορχήστρωση (1 έτος) Song Writing (1 έτος) Oργανογνωσία (1 έτος) Νotation (1 έτος) Μουσικά Σύνολα Θεωρείται και είναι απαραίτητο σε κάθε νέο μουσικό, εκτός από την προσωπική του μελέτη με το όργανο που έχει επιλέξει, να συμμετέχει σε κάποιο μουσικό σύνολο. Είναι ο μόνος τρόπος να εφαρμόσει όλα όσα μελετάει με την καθοδήγηση του καθηγητή και να δοκιμάσει τον εαυτό του σε πραγματικές συνθήκες.

Στα μουσικά σύνολα (workshops) διδάσκουν έμπειροι καθηγητές που με την γνώση και την εμπειρία τους δίνουν όλες τις πληροφορίες που οι σπουδαστές χρειάζονται για να μπορούν να ελιχθούν ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά είδη. Δίνονται πληροφορίες για την μελέτη και τον τρόπο δημιουργίας ρεπερτορίου. Επιπλέον το Ωδείο οργανώνει συναυλίες με την συμμετοχή όλων των μουσικών συνόλων και δίνει την ευκαιρία στους σπουδαστές να αποκτήσουν την εμπειρία της ζωντανής εμφάνισης (live). Διάρκεια Φοίτησης: 2 έως 4 έτη Υποχρεωτικά Μαθήματα Θεωρία Ear training Ιστορία Μουσικής Music Technology Αυτοσχεδιασμός