Κιθάρα

H κιθάρα ανήκει στην επαγγελματική σχολή και είναι αναγνωρισμένη από το κράτος σύμφωνα με την υπ’αριθμόν ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33992 (ΦΕΚ 500/16-9-1987) απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού.

Επίπεδα Σπουδών: Προκαταρκτική Σχολή 2 έως 4 έτη Κατωτέρα Σχολή 3 έως 6 έτη Μέση Σχολή 3 έως 6 έτη Ανωτέρα Σχολή 3 έως 6 έτη Για ιδιαίτερα ταλαντούχους μαθητές ή για όσους έχουν κάνει ιδιαίτερα μαθήματα, τα έτη σπουδών μπορούν να ελαττωθούν κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων.

Υποχρεωτικά Μαθήματα: Θεωρία 3 τάξεις Αρμονία 3 τάξεις Σολφέζ 5 τάξεις Μουσική Δωματίου 2 έτη (ξεκινάει από το Α’ έτος Ανωτέρας) Ιστορία Μουσικής 2 έτη Μορφολογία 1 έτος Πρακτικό διδασκαλίας 1 – 2 έτη (ξεκινά από το Α΄έτος Ανωτέρας)