Σύνθεση

Στη σχολή αυτή ο σπουδαστής μαθαίνει να αναγνωρίζει και να γράφει σε διάφορες μουσικές φόρμες και στυλ μουσικής από διάφορες εποχές. Μέσα από κλασικές σύγχρονες και παραδοσιακές επιρροές μαθαίνει να γράφει έργα μουσικής δωματίου, έργα χορωδιακής μουσικής πάνω σε δοσμένο κείμενο, έργα για συμφωνική ορχήστρα κ.α.

Εγγράφονται σπουδαστές με πτυχίο Φούγκας και βαθμό λίαν καλώς.

Διάρκεια σπουδών: 4 έως 7 έτη

Υποχρεωτικά μαθήματα: Έχουν καλυφθεί από τα προηγούμενα πτυχία.