Κλασικό

Κλασικό

Οι σπουδές Κλασικής Μουσικής του Ωδείου Αναγέννηση έχουν διαρθρωθεί με γνώμονα την πλήρη κατάρτιση και την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας του αυριανού μουσικού, εφαρμόζοντας συγχρόνως το νόμο του Υπουργείου Πολιτισμού που διέπει τις...

Read more

Σύγχρονο

Σύγχρονο

Τα προγράμματα σπουδών είναι οργανωμένα και λειτουργούν βάσει Πανεπιστημιακών Μουσικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού εξασφαλίζοντας την ποιότητα και το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας σε όλες τις σύγχρονες σχολές.

Read more

Παραδοσιακό

Παραδοσιακό

Από τους πανάρχαιους χρόνους ο άνθρωπος δημιουργεί ήχους χρησιμοποιώντας το ίδιο του το σώμα ή διάφορα υλικά από το περιβάλλον, αυτούσια ή κατάλληλα επεξεργασμένα. Η “οργάνωση” των ήχων αυτών αντιπροσωπεύει τη λαϊκή παραδοσιακή μουσική.

Read more

Βυζαντινή Μουσική

Βυζαντινή Μουσική

Η Βυζαντινή Μουσική είναι η μουσική της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Στο Βυζάντιο, ως λογική συνέχεια της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, η μουσική είχε εξέχοντα ρόλο.

Read more

Μουσική για Παιδιά

Μουσική για Παιδιά

Οι συγκλίνουσες απόψεις των ειδικών παιδαγωγών και ερευνητών της μάθησης, τονίζουν ιδιαίτερα τη σημασία της προσχολικής αγωγής και την ανάγκη για δομημένη και σωστά προγραμματισμένη εκπαίδευση του παιδιού της προσχολικής ηλικίας, τα οποία...

Read more