Κλασικό

Τα προγράμματα σπουδών είναι οργανωμένα και λειτουργούν βάσει Πανεπιστημιακών Μουσικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού εξασφαλίζοντας την ποιότητα και το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας σε όλες τις σύγχρονες σχολές. Ταυτόχρονα όμως προσαρμόζονται στις ανάγκες και απαιτήσεις του κάθε σπουδαστή δίνοντας του και την ευκαιρία να πάει παραπέρα και να δοκιμάσει νέους μουσικούς ορίζοντες.

Τα μαθήματα δεν επικεντρώνονται μόνο στη διδακτέα ύλη και στην τεχνική του οργάνου αλλά μέσα από μια ολοκληρωμένη αισθητική αντίληψη της μουσικής ο μαθητής ολοκληρώνοντας τις σπουδές του είναι έτοιμος να βγει στην μουσική σκηνή της χώρας και όχι μόνο. Στόχος μας είναι ο σωστός προγραμματισμός, η μεθοδικότητα και η οργάνωση όλων των ατομικών και των ομαδικών μαθημάτων με την επίβλεψη πάντα των πιο αξιόλογων καθηγητών.

Το Ωδείο παρέχει πλήρες και οργανωμένο studio, δίνοντας την ευκαιρία στους σπουδαστές να παίζουν μουσική σε σύνολα, να ανταλλάσσουν απόψεις και να κάνουν πράξη όσα διδάσκονται.
Επίσης διοργανώνονται εκδηλώσεις εντός και εκτός Ωδείου, έτσι ώστε η εμπειρία των ζωντανών εμφανίσεων να γίνεται βίωμα από τα πρώτα βήματα κάθε σπουδαστή.

Οι απόφοιτοι των τμημάτων κλασικής παιδείας με την ολοκλήρωση των σπουδών τους παίρνουν πτυχίο ή δίπλωμα βάση του νόμου που διέπει τα αναγνωρισμένα ωδεία.

Πιάνο

Πιάνο

Το πιάνο ανήκει στην επαγγελματική σχολή και είναι αναγνωρισμένο από το κράτος.

Κιθάρα

Κιθάρα

H κιθάρα ανήκει στην επαγγελματική σχολή και είναι αναγνωρισμένη από το κράτος

Πνευστά

Πνευστά

Tα πνευστά ανήκουν στην επαγγελματική Σχολή και είναι αναγνωρισμένα από το κράτος,

Έγχορδα

Έγχορδα

Όλα τα έγχορδα ανήκουν στην επαγγελματική Σχολή και είναι αναγνωρισμένα από το κράτος.

Κρουστά όργανα

Κρουστά όργανα

Τα κρουστά ανήκουν στην επαγγελματική σχολή και είναι αναγνωρισμένα από το κράτος.

Μονωδία

Μονωδία

Mονωδία Ανήκει στην επαγγελματική σχολή και είναι αναγνωρισμένη από το κράτος.

Σχολή Δραματικής Τέχνης

Σχολή Δραματικής Τέχνης

Σχολή Δραματικής Τέχνης

Ανώτερα Θεωρητικά

Ανώτερα Θεωρητικά

Τα Ανώτερα Θεωρητικά είναι ο κορμός στην μουσική καλλιέργεια και εκπαίδευση και διδάσκονται σε ατομικά μαθήματα.

Ορχήστρα Αναγέννηση, Μεικτή & Παιδική Χορωδία

Ορχήστρα Αναγέννηση, Μεικτή & Παιδική Χορωδία

Η Ορχήστρα και οι Χορωδίες που λειτουργούν στο Ωδείο Αναγέννηση είναι από τα καλύτερα εργαστήρια πρακτικής και ένταξης όλων των σπουδαστών στην...

Ειδικό Αρμονίας

Ειδικό Αρμονίας

Στη σχολή αυτή ο σπουδαστής διδάσκεται αναλυτικά την αρμονία, αναπτύσσοντας ικανότητες να δημιουργεί τετράφωνη εναρμόνιση μελωδιών και εναρμόνιση...

Αντίστιξη

Αντίστιξη

Στη σχολή αυτή ο σπουδαστής διδάσκεται να δημιουργεί την ιδιαίτερη αντιστικτική γραφή που είναι η ταυτόχρονη συνήχηση ανεξάρτητων μελωδικών...

Ενοργάνωση Πνευστών Οργάνων (Πτυχίο Διεύθυνσης Μπάντας)

Ενοργάνωση Πνευστών Οργάνων (Πτυχίο Διεύθυνσης Μπάντας)

Στη σχολή αυτή ο σπουδαστής διδάσκεται τον τρόπο γραφής για όλα τα Πνευστά όργανα δημιουργώντας διάφορους συνδυασμούς σε δοσμένη μελωδία και...

Φυγής-Φούγκα

Φυγής-Φούγκα

Στη σχολή αυτή ο σπουδαστής διδάσκεται την σύνθεση της φούγκας η οποία είναι η ανώτατη μορφή της αντίστιξης που βασίζεται στην μίμηση, καθώς και...

Σύνθεση

Σύνθεση

Στη σχολή αυτή ο σπουδαστής μαθαίνει να αναγνωρίζει και να γράφει σε διάφορες μουσικές φόρμες και στυλ μουσικής από διάφορες εποχές.

Διεύθυνση Χορωδίας

Διεύθυνση Χορωδίας

Η σχολή λειτουργεί από το σχολικό έτος 2007-2008 σύμφωνα με την υπ’αριθμόν ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85301 (ΦΕΚ 1913/14-9-2007) απόφαση του Υπουργείου...

Προετοιμασία για Εισαγωγή στο Τμήμα Μουσικολογίας των Α.Ε.Ι.

Προετοιμασία για Εισαγωγή στο Τμήμα Μουσικολογίας των Α.Ε.Ι.

Ο ρόλος αυτής του τμήματος είναι να συμβάλλει στην προετοιμασία εκείνων που θέλουν να εισαχθούν στα τμήματα μουσικών σπουδών των Ελληνικών...

Τμήμα Ωδικής

Τμήμα Ωδικής

Οι υποψήφιοι σπουδαστές που κατέχουν Πτυχίο Ειδικού Αρμονίας μπορούν να εγγραφούν απευθείας στο Α’ έτος Ωδικής ή κατόπιν Κατατακτηρίων εξετάσεων...